Yrittäjän työttömyysturva

Yrittäjän työttömyysturva on usein puutteellisesti järjestetty, vaikka yrittäjilläkin on mahdollisuus liittyä työttömyyskassaan. Vain noin 8 % yrittäjistä maksaa vapaaehtoista työttömyyskassamaksua.

Yrittäjän työttömyyskassamaksu on 5.800-25.000 euron työtulosta 3,3 % vuodessa (2003) ja ylimenevästä osasta 2 %.

Kassamaksuja yrittäjän on suoriettava vähintään 2 vuotta ennen työttömyysjaksoa saadakseen ansiosidonnaista työttömyyskorvausta. Yrittäjän tulee mainittuna aikana olla 24 päätoimisena yrittäjänä ja hänellä tulee olla koko ajan voimassa yrittäjäeläkevakuutus vähintään 8520 euron suuruisella työtulolla (v 2003).  Ansiosidonnainen päiväraha koostuu perusosasta (23,02 euroa v. 2003) ja työtulon perusteella määräytyvästä ansio-osasta. Omavastuuaika työttömyyden alkaessa on 7 päivää. Yrittäjä on työtön silloin, kun yritystoiminta on todistettavasti loppunut. Työttömyyspäivärahaa maksetaan 5 arkipäivältä viikossa. Työttömyysturvan enimmäisaika on 500 työttömyyspäivää. Alle 18-vuotiaiden lasten huoltajille maksetaan lapsikorotusta.

Yrittäjiä hyväksyviä työttömyyskassoja ovat 

Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassa (AYT) ja

Suomen Yrittäjäin työttömyyskassa (SYT).