Palvelukuvaus

Haluamme osaltamme edistää moniammatillista asiantuntijayhteistyötä tarvitsevien talousvaikeuksissa elävien sekä muiden ongelmien kanssa elävien yhteiskunnallistaasemaa. Palveluissamme pyrimme antamaan asiakkaillemme mahdollisimman yksilöllistä opastusta .

Tavoite:

Tavoitteena on talousongelmissa sekä muissa liitännäisongelmissa olevien asiakkkaiden toimintakyvyn palauttaminen sekä henkistenvoimavarojen uudelleen löytyminen. Yksilökäynneillä autetaan ja edistetäänvelkojen saattamista velkajärjestelyjen piiriin, annetaan asiakkaalle tukea elämänhallintaan, vertaistukea jaedistetään terveitä elämäntapoja Tarkoituksenamme on auttaa välistä putoajia ja niitä jotka eivät syystä tai toisesta jaksa tai itse kykene selviytyä velkaneuvonna edellyttämistä esivalmistelutöistä.

Tavoitteen saavuttamiseksi tapaamme asiakkaan vähintäänkin kaksi kertaa, mahdollisesti kolme. Ensi tapaamisella keskustelemme asiakkaan kanssa ja pyrimme hahmottamaan hänen kokonaistilanteensa. niin henkisen kuin taloudellisenkin. Selvitämme hänen maksuvaransa ja suojaosuudet ym. Pyydämme häneltä valtakirjan jonka avulla voimme aloittaa toimemme aluksi tilaamalla ulosottolistan sekä asiakastiedot.

Saatuamme velat ja maksuvaran selvitettyä katsomme mitä edellytyksiä on hakeutua

  • kunnalliseen velkaneuvontaan
  • velkojen sopiminen Diakoniarahaston tukemana
  • vaihtoehtoisesti käräjäoikeuden määräämään velkasaneeraukseen
  • tai jos velkojen määrä alittaa Takuusäätiön enimmäisvelkamäärän ja asiakas muuten täyttää Takuusäätiön tiukat kriteerit , selvitämme mahdollisuuksia saada velat maksettua kerralla pois.
  • Vaihtoehtona on myös velkajärjestelylain mukainen suora sovitteluneuvottelu velkojien kanssa jossa pyrimme sovittelemaan velat asiakkaan maksuvaran mukaiseksi huomioon ottaen ajan joka kuluisi ennen velan lopullista vanhenemista

Kesto/vaihe 1

Asiakkaan elämäntilanteen javelkaongelmienkartoitus.Talousongelman suurusluokka ja vaihtoehdot ongelman ratkaisuun sekä selvitämme asiakkaan velat ja ajankohtaiset saldot eripuolilta samaan kansioon. Tästä laadimme muistion max A 4.

Kesto/vaihe 2

Asiakkaan jatkotapaamiset (1-4 tapaamista joiden kesto on 1-2 tuntia) Tapaamisissa ja niiden väliaikana selvitetään asiakkaan talousasioita, viedään ratkaisuja eteenpäin ja tuetaan erityisesti asiakkaan elämänhallintaa raha-asioissa. Yhteenveto asiakkaan tilaanteesta ja ehdoitukset ja jatkotoimenpiteet.