Henkilövakuutukset

Työntekijävakuutukset

Työnantajana toimivan yrityksen on suoritettava sekä pakollisia että vapaaehtoisia sosiaalivakuutusmaksuja.

Työnantajan sosiaaliturvamaksu

Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksuna työnantajan on suoritettava sosisaaliturvamaksu (ns. sotu-maksu). Sen suuruus on porrastettu yrityksen poistojen mukaan kolmeen luokkaan. Sotu-maksu lasketaan prosenttiosuutena maksetuista palkoista. Yleisin maksu on 2,964 % ja muut maksuluokat 5,164 ja 6,064 % (v. 2004). Maksuluokka riippuu poistojen määrästä ja poistojen ja palkkojen suhteesta.

Tarkemmat maksuperusteet ja suuruudet löytyvät Verohallituksen sivuilta. Sotu-maksu on tilitettävä verovirastolle viimeistään palkanmaksukuukautta seuraavan kuukauden 10. päivänä yhdessä ennakonpidätysten kanssa.

Eräissä kunnissa yritykset on vapautettu sosiaaliturvamaksuista vuosina 2003-2005. Kunnat ovat Enontekiö, Inari, Kemijärvi, Kittilä, Kolari, Muonio, Pelkosenniemi, Pello, Posio, Salla, Savukoski, Sodankylä, Utsjoki, Ylitornio, Hailuoto, Houtskari, Iniö, Korppoo, Nauvo ja Velkua. Työnantaja tekee ilmoituksen verovirastolle maksuvapautuksen saadakseen.

Työntekijän eläkevakuutus

Yksityisen työantajan on vakuutettava työntekijä jonkin seuraavan työeläkelain mukaan:

  • TEL työntekijän eläkelaki
  • LEL lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijöiden eläkelaki
  • TaEL taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijöiden eläkelaki.

Eläketurvakeskuksella on erityiset työeläke-sivut, joista saa työeläkkeisiin liittyvää opastusta.

Tapaturmavakuutus

Tapaturmavakuutuslaissa säädetään työntekijän oikeudesta saada korvausta työtapaturmasta ja ammattitaudista.

Työnantaja on velvollinen ottamaan työntekijälleen tapaturmavakuutuksen, jonka perusteella vakuutusyhtiö korvaa työtapaturmat ja ammattitaudit.

Yksityisliikkeen omistaja, hänen aviopuolisonsa ja perheenjäsenensä eivät kuulu pakollisen tapaturmavakuutuksen piiriin. Avoimen yhtiön yhtiömies, kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies ja osakeyhtiön johtavassa asemassa oleva osakas eivät kuulu pakollisen tapaturmavakuutuksen piiriin, jos omistusosuus yhdessä perheenjäsenten kanssa on yli 50 %.

Tapaturmavakuutuksen suuruus määräytyy toimialan ja työn vaarallisuuden perusteella. Keskimääräinen maksu on noin 1,0 % maksetuista palkoista (vaihtelee 0,4-6,5 %).

Yrittäjä, yhtiömies tai osakas, joka ei kuulu pakollisen tapaturmavakuutuksen piiriin, voi ottaa itselleen vapaaehtoisen tapaturmavakuutuksen. Vapaaehtoinen tapaturmavakuutus ei velvoita maksamaan pakolliseen tapaturmavakuutukseen liittyvää työttömyysvakuutusmaksua ja ryhmähenkivakuutusmaksua.

Tapaturmavakuutuksesta löytyy lisätietoa mm. Yrittäjäin Fennian palvelusta.

Ryhmähenkivakuutus

Työnantajan velvollisuus ottaa työntekijöilleen ryhmähenkivakuutus perustuu työehtosopimuksiin. Vakuutuksen perusteella maksetaan työntekijän omaisille korvausta työntekijän kuolemantapauksessa.

Ryhmähenkivakuutus on otettava samoin perustein kuin pakollinen tapaturmavakuutus. Ryhmähenkivakuutusmaksu on 0,07 % maksetuista palkoista + hoitokustannusosa n. 0,01 %.

Työttömyysvakuutus

Työttömyysvakuutusmaksua tulee maksaa lakisääteisesti vakuutettavista työntekijöistä ja osakeyhtiön osaomistajista. Avoimen ja kommandiittiyhtiön yhtiömiehistä ei makseta työttömyysvakuutusmaksua.

Työttömyysvakuutusmaksu lasketaan lakisääteiseen tapaturmavakuutukseen kuuluvien henkilöiden palkkasummasta. Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu (v 2004) on 0,6 % palkkasumman ensimmäiseltä 840.940 eurolta ja ylimenevästä osasta 2,50 %. Työnantaja pidättää ja suorittaa työntekijän osuuden, joka on 0,25 % (v. 2004) palkasta. Yrityksen osaomistajan työnantajaosuus on 0,6 % ja palkansaajamaksu 0,09 %.

Tapaturmavakuutuksen ja siihen liittyvät vakuutukset voi ottaa mistä tahansa vakuutusyhtiöstä.